คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่   

พริกขี้หนูสวนสดไม่เด็ดขั้ว

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ไม่มีก้านติด สีแดงล้วน  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีรสเผ็ดร้อนมาก
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่ระเบิด ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

ผักชีไทย

ลักษณะทางกายภาพ

1. เป็นต้นติดราก (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด ไม่ลาย ไม่ช้ำ ไม่เน่า
3. ไม่เป็นก้านธูป หรือรากแก่จนเป็นเสี้ยนแข็ง ไม่มีดินติดมากับรากหรือติดตามกาบใบ
4. ไม่เป็นจุดดำ และไม่เหลือง
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

กระเทียมกลีบไทย

ลักษณะทางกายภาพ

1. กระเทียมเป็นกลีบ ( Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. เปลือกบาง สะอาด กลิ่นฉุนตามธรรมชาติของกระเทียม รสเผ็ดแรง
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่เน่า และไม่มีแกนกลางหรือจุกของกระเทียม
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน ในกระสอบ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

ขิง

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นแง่ง หรือ สับ  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด เปลือกขิงมีสีน้ำตาล เนื้อขิงมีสีเหลือง
3. ผิวตึง เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ช้ำ ไม่มีรอยเจาะของแมลง
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

กระเทียมหัว

ลักษณะทางกายภาพ

1. กระเทียมหัว ( Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีเปลือกหุ้ม สะอาด กลิ่นตามธรรมชาติของกระเทียม มีรสเผ็ด
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่เน่า
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน ในกระสอบ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
  

ข่า

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นแง่ง หรือ สับ  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด เปลือกขิงมีสีน้ำตาล เนื้อขิงมีสีเหลือง
3. ผิวตึง เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ช้ำ ไม่มีรอยเจาะของแมลง
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

กระเทียมจีนปอกเปลือก

ลักษณะทางกายภาพ

1. กระเทียมกลีบ (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. ไม่มีเปลือกหุ้มติด   สะอาด กลิ่นตามธรรมชาติของกระเทียม มีรสเผ็ด
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ สีขาวอมเหลือง
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่ช้ำ -เน่า
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
  

ตะไคร้

ลักษณะทางกายภาพ

1. ลำต้นอวบ สีขาวนวล  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. ก้านในสีเขียวสด  ไม่เหี่ยว
3. ลำต้นสะอาด ไม่มีเศษดิน หรือโคลนดิน ลอกกายใน หรือตัดขั้วรากออก
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
  

กระเทียมไทยปอกเปลือก

ลักษณะทางกายภาพ

1. กระเทียมกลีบ (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. ไม่มีเปลือกหุ้มติด   สะอาด  กลิ่นฉุนตามธรรมชาติของกระเทียม  มีรสเผ็ดแรง
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ สีเหลือง
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่ช้ำ -เน่า
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
  

ใบมะกรูด

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นใบหรือช่อ   (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด สีเขียวเข้ม และสะอาด
3. ไม่มีรอยจุดหรือเป็นรู ไม่ช้ำ ไม่เน่า
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top