กระหล่ำปลี

ลักษณะทางกายภาพ

1. เป็นหัว   (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด สีเขียวอ่อน
3. ไม่ช้ำ ไม่เน่า ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยกัดเจาะของแมลงและหนอน
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

พริกแดงสดเด็ดขั้ว

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ไม่มีก้านติด สีแดงล้วน  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีรสเผ็ดร้อน
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่ระเบิด ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

ใบกะเพาเด็ดก้าน

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นใบ  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด สะอาด ไม่ช้ำ ไม่เน่า  
3. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

พริกเขียวสดเด็ดขั้ว

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ไม่มีก้านติด สีแดงล้วน  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีรสเผ็ดร้อน
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่ระเบิด ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

ใบโหระพาเด็ดก้าน

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นใบ  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด สะอาด ไม่ช้ำ ไม่เน่า  
3. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

พริกเขียวสดไม่เด็ดขั้ว

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ไม่มีก้านติด สีแดงล้วน  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีรสเผ็ดร้อน
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่ระเบิด ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
  

หอมหัวใหญ่ปอกเปลือก

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นหัว (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. ไม่มีเปลือกติด สภาพสด สะอาด ไม่ช้ำ ไม่เน่า  กลิ่นธรรมชาติของหอมใหญ่
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

พริกขี้หนูสวนสดเด็ดขั้ว

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ไม่มีก้านติด สีแดงล้วน  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีรสเผ็ดร้อนมาก
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่ระเบิด ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

  

ลูกมะกรูด

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ลูกกลม ผิวขรุขระ  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. กลิ่นธรรมชาติของลูกมะกรูด
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่เป็นรา ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top