หอมแดงตัดเปลือก

ลักษณะทางกายภาพ

1. เป็นหัว ( Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2.ไม่มีเปลือกติด เนื้อสีอมชมพูอ่อน สะอาด มีกลิ่นธรรมชาติของหอมแดง
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่เน่า
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top