กระเทียมหัว

ลักษณะทางกายภาพ

1. กระเทียมหัว ( Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีเปลือกหุ้ม สะอาด กลิ่นตามธรรมชาติของกระเทียม มีรสเผ็ด
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่เน่า
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน ในกระสอบ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
Go to top