ตะไคร้

ลักษณะทางกายภาพ

1. ลำต้นอวบ สีขาวนวล  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. ก้านในสีเขียวสด  ไม่เหี่ยว
3. ลำต้นสะอาด ไม่มีเศษดิน หรือโคลนดิน ลอกกายใน หรือตัดขั้วรากออก
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น
Go to top