หอมหัวใหญ่

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นหัว (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. มีเปลือกบาง สภาพสด สะอาด ไม่ช้ำ ไม่เน่า  ไม่มีรอยจุด หรือเป็นรู กลิ่นธรรมชาติของหอมใหญ่
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top