ลูกมะกรูด

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะสด ลูกกลม ผิวขรุขระ  (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. กลิ่นธรรมชาติของลูกมะกรูด
3. เนื้อแข็งไม่นิ่ม  ไม่เป็นรา ไม่เน่า หรือช้ำ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top