ใบมะกรูด

ลักษณะทางกายภาพ

1. มีลักษณะเป็นใบหรือช่อ   (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด สีเขียวเข้ม และสะอาด
3. ไม่มีรอยจุดหรือเป็นรู ไม่ช้ำ ไม่เน่า
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top