ผักชีฝรั่ง

ลักษณะทางกายภาพ

1. เป็นต้นติดราก (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด ไม่เหลือง ไม่ช้ำ ไม่เน่า ไม่ลายหรือจุดดำ
3. ใบต้องมีสีเขียวสด ต้นอวบอูม  ไม่มีดินติดมากับรากหรือติดตามกาบใบ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

 

Go to top