Agrothai Union

บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 และดำเนินการผลิต ในเดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา บนพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร เป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทคัดคุณภาพตัดแต่งบรรจุผักสด แปรรูปพืชผลทางการเกษตร อาทิเช่น หอมแดง กระเทียม ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักชีไทย ผักชีฝรั่ง ต้นหอมพริก แครอท กะหล่ำ มันฝรั่ง เป็นต้น ผลิตสินค้าให้ได้ตามลูกค้ากำหนด มีมาตรฐานได้รับการรับรอง ระบบ GMP(Codex Alimentarius) , HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) , ISO22000 (ISO22000: Requirements for a Food Safety Management System) ได้คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่มีคุณภาพ สามารถสืบย้อนกลับ ยังแหล่งเพาะปลูกได้ โดยเราจะมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ บริการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า