กะเพราเด็ดก้าน

ลักษณะทางกายภาพ
1. มีลักษณะเป็นใบ (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด สะอาด ไม่ช้ำ ไม่เน่า
3. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

Category: