ขิงปอกเปลือก

ลักษณะทางกายภาพ
1. มีลักษณะเป็นแง่ง หรือ สับ (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด ไม่มีเปลือกติดเนื้อขิงมีสีเหลือง
3. ผิวตึง เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ช้ำ ไม่มีรอยเจาะของแมลง
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

Category: