ข่า

ลักษณะทางกายภาพ
1. มีลักษณะเป็นแง่ง หรือ สับ (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด เปลือกขิงมีสีน้ำตาล เนื้อขิงมีสีเหลือง
3. ผิวตึง เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม ไม่ช้ำ ไม่มีรอยเจาะของแมลง
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

Category: