ตะไคร้

ลักษณะทางกายภาพ
1. ลำต้นอวบ สีขาวนวล (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. ก้านในสีเขียวสด ไม่เหี่ยว
3. ลำต้นสะอาด ไม่มีเศษดิน หรือโคลนดิน ลอกกายใน หรือตัดขั้วรากออก
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

Category: