ต้นหอม

ลักษณะทางกายภาพ
1. เป็นต้นติดราก (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด ไม่เหลือง ไม่ช้ำ ไม่เน่า
3. ใบต้องมีสีเขียวสด ต้นอวบอูม ไม่มีดินติดมากับรากหรือติดตามกาบใบ
4. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

Category: