ผักชีไทย

ลักษณะทางกายภาพ
1. เป็นต้นติดราก (Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. สภาพสด ไม่ลาย ไม่ช้ำ ไม่เน่า
3. ไม่เป็นก้านธูป หรือรากแก่จนเป็นเสี้ยนแข็ง ไม่มีดินติดมากับรากหรือติดตามกาบใบ
4. ไม่เป็นจุดดำ และไม่เหลือง
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น

Category: