หอมแดงตัด

Category:

Description

1. เป็นหัว ตัดขั้ว ไม่มีรากติด ( Size ตาม Spec. ลูกค้ากำหนด)
2. เปลือกบางสีส้มอมชมพู สะอาด มีกลิ่นธรรมชาติของหอมแดง
3. เนื้อแข็ง ไม่นิ่ม
4. ไม่เป็นรา ไม่งอกต้น ไม่เน่า
5. ไม่มีสิ่งปลอมปน ในกระสอบ เช่น ดิน หิน กรวด ทราย เชือก เส้นผม เป็นต้น